ZIM-logo

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНФЕКТОЛОЗИТЕ

НА МАКЕДОНИЈА

markicka2
strelki1 strelki1a

Научна програма

Теми:
1. Инфекции на централниот нервен систем
2. Вирусни хепатитиси
3. Гастроинтестинални инфекции
4. Осипни и респираторни инфекции
5. Зоонози
6. Урогенитални инфекции
7. Нозокомијални инфекции
8. Имунологија на инфективните болести
9. Инфекции кај имуносупримирани болни
10. Нови трендови во дијагностиката и терапијата на инфективни болести
11. Критично болни во инфектологијата
12. Биотероризам
13. Емергентни инфективни болести
14. Ургентни состојби во инфектологијата
15. Слободни теми

КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ:

26.09.2016

ПОДНЕСИ
АБСТРАКТ

Официјални јазици на Конресот: македонски и англиски
Котизација:   5.500 ден.

Котизацијата вклучува: презентација на трудот, сертификат за учество, Зборник на печатени резимеа, конгресен материјал, свечено отворање, коктел и свечена вечера.

Упатство за Апстрактите
Треба да се напишат на македонски и англиски јазик.  
Користете А4 формат. Апстрактот да е подготвен во програмот MS Word.
При пишување, користете фонт ARIАL (за македонски со поддршка). Користете големина на фонтот 10 за целиот апстракт. Употребете единечен проред помеѓу редовите. Целокупниот текст да има максимум 2500 карактери (350 зборови) вклучително насловот, авторите и институцијата. Насловот треба да е во bold и со големи букви. Не употребувајте кратенки. Напишете го целото презиме и иницијалот на името на авторите. Избегнувајте титули. Следува: институција, градот, државата. Текстот треба да содржи: цел на трудот, материјал и методи, резултат и заклучок.
На крај од апстрактот, на нова страна напишете го името и презимето на авторот, адресата и е-mail. Означетето го начинот на презентација (усна или постер).
Усната презентација е ограничена на 10 минути.
Подготвениот документ испратете го како attachment на:  abstract2016@zim.org.mk
На располагање имате видео бим. Просторот за постер презентација е 90 x 120 см. 

Сместување:

Хотелскиот комплекс "Metropol Lake Resort”,
во двокреветни и еднокреветни соби. Цените се на ден, по особа:

Хотел

1/1

1/2

МЕТРОПОЛ

3280

2660

БЕЛВИ

3280

2660

ТУРИСТ

2660

2050

Резервации / откажувања
- Сите резервации се на принципот „прв дошол - прв услужен“.
- Целосна уплата до 30.09.2016
- Писмено откажување до 14.10.2016 со задржување 40€.
- Откажувања по 14.10.2016 не се рефудираат.

Наведените цени се по лице , на ден и вклучуваат појадок , ручек, вечера и туристичка такса. Плаќањето е во денари, по курс од НБРМ на денот на уплатата.

Уплатите се вршат во Официјалната Конгресна Агенција:
Туристичка Агенција  „ВИС ПОЈ“
Бул. Македонски Просветители 1, 6000 Охрид , Р. Македонија  
Телефон :  ++389 46 255 600; 255 601
Контакт : congress@vispoj.com.mk
Ж-ска:  530-0001002475-42 во Охридска Банка АД Охрид
Даночен број: 4020002131507

www.vispoj.com.mk